Inleiding in de procestechniek

Voor mensen die in de procesindustrie werken, maar geen operator zijn, is het noodzakelijk om basiskennis van procestechniek te hebben. Medewerkers van een laboratorium, monteurs of logistiek medewerkers bijvoorbeeld hebben vaak overleg met operators over bijvoorbeeld de kwaliteit van het (tussen)product, de aan- en afvoer van tussenproducten of grond- en hulpstoffen, het onderhouden van machines en het oplossen van storingen. In deze opleiding leren zij de basisprincipes van de procestechniek.

Doel van de opleiding

Tijdens het opleidingstraject leren de deelnemers alles wat nodig is van procestechniek om op een goede manier samen te kunnen werken met procesoperators om zo verbeteringen door te kunnen voeren in het proces of product.

InschrijvenContact

Inhoud van de opleiding

De deelnemer doet basis vakkennis van procestechniek op die nodig is om samen met procesoperators problemen op te lossen en verbeteringen door te voeren. De deelnemer leert onder meer schema's lezen, procesverloop, procesbesturingen, regelingen, instrumentatie en werken met procesbesturingssystemen.

Na afronding van de opleiding heeft de deelnemer de theorie toegepast op het eigen proces en product. Hij kan schema's maken en lezen en in de praktijk toepassen. De deelnemer kent de apparatuur in regel- en stuurkringen en kent het werkingsprincipe van deze apparatuur. Verder kan de deelnemer regel- en stuurkringen beschrijven en afwijkingen signaleren en actie hierop ondernemen. Ook kan de deelnemer informatie opzoeken in procesbeheersingssystemen en storingen signaleren. De deelnemer heeft inzicht in acties die operators kunnen nemen om met signaleringen en alarmen om kunnen gaan.

Opleidingsvorm

De opleiding is een combinatie van theorie en praktijk. De theorie kan zelfstandig bestudeerd worden via e-learning, online beschikbare lesmodules, zelftoetsen, praktijkopdrachten, online video tutorials door de docent en door het volgen van online lessen en workshops.

De opleiding bestaat uit 4 online lessen die gericht zijn op het leren toepassen van de theorie. Ondersteunend aan de lessen zijn er theoriemodules, video-instructies, toetsen en opdrachten beschikbaar.

Deelnemers maken een eigen praktijkopdracht die ze ter afronding van de training (online) bespreken met de docent.

StartdatumLestijden

Bijzonderheden:
Naast de online lessen zijn er twee individuele begeleidingsgesprekken voor begeleiding bij het maken van de praktijkopdrachten. Deelname aan de individuele gesprekken is verplicht.

Opleidingsduur:
6 weken

Locaties:
De opleiding wordt online verzorgd.

Studiebelasting:
De studiebelasting voor deze opleiding bedraagt 64 uur.

Instroomeisen:
De opleiding is op mbo niveau 2/3. Daarnaast is een werkplek nodig om de opdrachten uit te kunnen voeren. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Studiebenodigdheden:
De training en de lessen worden online verzorgd. Een telefoon, tablet, laptop of PC met een stabiele internetverbinding zijn nodig om de training te volgen en de leermiddelen te raadplegen.

Deze opleiding wordt gratis aangeboden in het kader van Nederland leert door. Er wordt wel van je verwacht dat je de lessen bijwoont en de opleiding afrondt.

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…